ClipOval

ClipOval

ClipOval({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.antiAlias, Widget child }) 

açıklama

Child widgetini oval olarak kırpan widget.

Bir cevap yazın