break, continue,return

break, continue,return

 • break
 • continue
 • return

break

break : bırak yaa :). Bir döngüde break kullanılması, programın döngüden çıkmasına neden olur. break döngüden çık anlamına gelir. Kural: break ın içinde bulunduğu ilk döngüden çık. İç içe döngülerde break hangi döngünün içindeyse o döngü den çıkılır diğer parent/üst döngü etkilenmez.

Örnek1:

ornekfonksiyon() {
ornekblokA: { print(" -2 "); 
        for(..true...) { print(" -1 "); 
				 if(..true..) {
						 print(" 1 ");	    
                        break ornekblokA; // blok isim vererek kullanılabilir.
                                  //burada ornekblokA bloğundan çıkılır
                         print(" 2 ");
					  }
                 print(" 3 "); 
			    // Girmez
			 }
         print(" 4 ");
         // Girmez
			 if(...true...) {
                    print(" 5 ");
					 // Girmez
				   }
  print(" 6 ");
  // Girmez
   } // ornekblokA bloktan çıkılır
print(" 7 "); 
// Girer !!! çünkü ornekfonksiyon bloğu içinde ornekblokA bloğun dışında 

}
// çıktı :
-2
-1
 1
 7


Örnek2:

for(...true...) { print(" A "); 
          for(...true..) { print(" B "); 
				     if(..true..) {
						     print(" C ");	    
                               break;  //burada bloktan çıkılır.
                                    //ilk baba/parent for döngüsünden çıkılır. 
                              print(" D ");
					         }
                   print(" E "); 
			       // Girmez
		          }
   print(" Z "); // Girer       
         }
          
// çıktı :
A
B
C
Z
A // dikkat!
B 
C
Z
A // dikkat!
B 
C
Z
.....

 

continue

continue: aşağıya geçme ama döngüden de çıkma! dönünün başına gön.bida bida 🙂
Geçerli döngü yenilemesinde bulunduğu konumdan itibaren alttaki ifadelere geçmez ve döngünün başına geri götürür.

void main() { 
  outerloop: // This is the label name 
  
  for (var i = 0; i < 3; i++) { 
   print("Outerloop:${i}"); 
   
   for (var j = 0; j < 5; j++) { 
     if (j == 3){ 
      continue outerloop; 
     } 
     print("Innerloop:${j}"); 
   } 
  } 
}

//çıktı

Outerloop: 0 
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 

Outerloop: 1 
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 

Outerloop: 2 
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 


 

return

return ifadesi bir fonksiyonu sonlandırmak için kullanılmaktadır. Döngü içerisinde de kullanılabilir. Fakat döngüyü değil komple fonkisyonu sonlandırır. Genelde fonksiyonlarda geri değer döndürme işlemlerinde kullanılır
void main() { 
  print(factorial(6));
} 
factorial(number) { 
  if (number <= 0) {     
   // termination case 
   return 1; 
  } else { 
   return (number * factorial(number - 1));  
   // function invokes itself 
  } 
} 

Bir cevap yazın