bottomSheet

bottomSheet

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) 

açıklama

Kalıcı bir alt sayfa, uygulamanın birincil içeriğini tamamlayan bilgileri gösterir. Kalıcı bir alt sayfa, kullanıcı uygulamanın diğer bölümleriyle etkileşime girdiğinde bile görünmeye devam eder.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, bottomSheet,...}), }) 

parametreler

MaterialApp({ 
				title,
				theme,
				home: Scaffold({ 
									appBar,
									body, 
									floatingActionButton,
									floatingActionButtonLocation,
									floatingActionButtonAnimator,
									persistentFooterButtons,
									drawer,
									endDrawer,
									bottomNavigationBar,
									bottomSheet,
									backgroundColor,
									resizeToAvoidBottomPadding,
									resizeToAvoidBottomInset..
							  }),
			})
 

örnek uygulama

bottomsheet-orn
 
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(new MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: new ThemeData(
    
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: new MyHomePage(title: 'Flutter Bottom sheet'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);
 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => new _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   appBar: new AppBar(
    title: new Text(widget.title),
   ),
   floatingActionButton: new FloatingActionButton(
    onPressed: (){
     _settingModalBottomSheet(context);
    },
    child: new Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}


void _settingModalBottomSheet(context){
  showModalBottomSheet(
   context: context,
   builder: (BuildContext bc){
     return Container(
      child: new Wrap(
      children: [
new ListTile(
      leading: new Icon(Icons.music_note),
      title: new Text('Music'),
      onTap: () => {}     
     ),
     new ListTile(
      leading: new Icon(Icons.videocam),
      title: new Text('Video'),
      onTap: () => {},     
     ),
      ],
     ),
     );
   }
  );
}
 

Bir cevap yazın