bottomNavigationBar

bottomNavigationBar

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) 

açıklama

Scaffold un(ekranın) alt kısmına sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan Navigasyon barı oluşturur.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, bottomNavigationBar,...}), })
 

parametreler

MaterialApp({ 
				title,
				theme,
				home: Scaffold({ 
									appBar,
									body, 
									floatingActionButton,
									floatingActionButtonLocation,
									floatingActionButtonAnimator,
									persistentFooterButtons,
									drawer,
									endDrawer,
									bottomNavigationBar,
									bottomSheet,
									backgroundColor,
									resizeToAvoidBottomPadding,
									resizeToAvoidBottomInset..
							  }),
			})
 

örnek uygulama

Flutter_Bottom_Tabs
import 'package:flutter/material.dart';
import 'tab_screen.dart';

class TabsDemoScreen extends StatefulWidget {
 TabsDemoScreen() : super();

 final String title = "Flutter Bottom Tab demo";

 @override
 _TabsDemoScreenState createState() => _TabsDemoScreenState();
}

class _TabsDemoScreenState extends State<TabsDemoScreen> {
 int currentTabIndex = 0;
 List tabs = [
  TabScreen(Colors.green),
  TabScreen(Colors.orange),
  TabScreen(Colors.blue)
 ];
 onTapped(int index) {
  setState(() {
   currentTabIndex = index;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: tabs[currentTabIndex],
   bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
    onTap: onTapped,
    currentIndex: currentTabIndex,
    items: [
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.home),
      title: Text("Home"),
     ),
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.mail),
      title: Text("Messages"),
     ),
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.person),
      title: Text("Profile"),
     )
    ],
   ),
  );
 }
}


dosya adı: tab_screen.dart

import 'package:flutter/material.dart';

class TabScreen extends StatelessWidget {
 final Color color;
 TabScreen(this.color);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
   color: color,
  );
 }
} 

This Post Has One Comment

 1. Ahmet

  Uygulamadaki farklı dart dosyalarını bottomNavigationBar’ın içine nasıl aktarabiliyoruz

Bir cevap yazın