bottomNavigationBar

bottomNavigationBar

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), })

açıklama

Scaffold un(ekranın) alt kısmına sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan Navigasyon barı oluşturur.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, bottomNavigationBar,...}), })

parametreler

MaterialApp({ 
				title,
				theme,
				home: Scaffold({ 
									appBar,
									body, 
									floatingActionButton,
									floatingActionButtonLocation,
									floatingActionButtonAnimator,
									persistentFooterButtons,
									drawer,
									endDrawer,
									bottomNavigationBar,
									bottomSheet,
									backgroundColor,
									resizeToAvoidBottomPadding,
									resizeToAvoidBottomInset..
							  }),
			})

örnek uygulama

Flutter_Bottom_Tabs
 

import 'package:flutter/material.dart';
import 'tab_screen.dart';

class TabsDemoScreen extends StatefulWidget {
 TabsDemoScreen() : super();

 final String title = "Flutter Bottom Tab demo";

 @override
 _TabsDemoScreenState createState() => _TabsDemoScreenState();
}

class _TabsDemoScreenState extends State {
 int currentTabIndex = 0;
 List tabs = [
  TabScreen(Colors.green),
  TabScreen(Colors.orange),
  TabScreen(Colors.blue)
 ];
 onTapped(int index) {
  setState(() {
   currentTabIndex = index;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: tabs[currentTabIndex],
   bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
    onTap: onTapped,
    currentIndex: currentTabIndex,
    items: [
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.home),
      title: Text("Home"),
     ),
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.mail),
      title: Text("Messages"),
     ),
     BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.person),
      title: Text("Profile"),
     )
    ],
   ),
  );
 }
}

dosya adı: tab_screen.dart
import 'package:flutter/material.dart'; class TabScreen extends StatelessWidget { final Color color; TabScreen(this.color); @override Widget build(BuildContext context) { return Container( color: color, ); } }

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: