AnimatedDefaultTextStyle

AnimatedDefaultTextStyle

AnimatedDefaultTextStyle({Key key, @required Widget child, @required TextStyle style, TextAlign textAlign, bool softWrap: true, TextOverflow overflow: TextOverflow.clip, int maxLines, Curve curve: Curves.linear, @required Duration duration }) 

açıklama

Belirtilen stil değiştiğinde, belirli bir süre boyunca varsayılan metin stilini otomatik olarak değiştiren DefaultTextStyle’ın animasyonlu sürümü.

parametreler

AnimatedDefaultTextStyle({
   Key key,
   @required Widget child,
   @required TextStyle style, //Hedef metin stiliHedef metin stili
   TextAlign textAlign, //Metnin yatay olarak nasıl hizalanması gerektiği.
   bool softWrap: true, //Metnin yumuşak satırda kesilmesi gerekip gerekmediği.
   TextOverflow overflow: TextOverflow.clip, //Görsel taşmanın nasıl ele alınması gerektiği.
   int maxLines, //Metnin yayılması için isteğe bağlı bir maksimum satır sayısı, gerekirse kaydırma.
   Curve curve: Curves.linear, //Bu kabın parametrelerini canlandırırken uygulanacak eğri.
   @required Duration duration //Bu kabın parametrelerinin canlandırılma süresi.
}) 

Bir cevap yazın