AnimatedCrossFade

AnimatedCrossFade

AnimatedCrossFade({Key key, @required Widget firstChild, @required Widget secondChild, Curve firstCurve: Curves.linear, Curve secondCurve: Curves.linear, Curve sizeCurve: Curves.linear, AlignmentGeometry alignment: Alignment.topCenter, @required CrossFadeState crossFadeState, @required Duration duration, AnimatedCrossFadeBuilder layoutBuilder: defaultLayoutBuilder }) 

açıklama

İki child arasında çapraz animasyon oluşturan widget.

parametreler

AnimatedCrossFade({
  Key key,
  @required Widget firstChild, // ilk çocuk widget
  @required Widget secondChild, // ikinci çocuk widget
  Curve firstCurve: Curves.linear, // ilk eğri
  Curve secondCurve: Curves.linear,// ikinci eğri
  Curve sizeCurve: Curves.linear,
  AlignmentGeometry alignment: Alignment.topCenter,//hizalama
  @required CrossFadeState crossFadeState, //Animasyon tamamlandığında gösterilecek çocuk.
  @required Duration duration, // süre
  AnimatedCrossFadeBuilder layoutBuilder: defaultLayoutBuilder //FirstChild ve secondChild widget'larını konumlandıran bir oluşturucu
}) 

Bir cevap yazın