AnimatedContainer

AnimatedContainer

AnimatedContainer({Key key, AlignmentGeometry alignment, EdgeInsetsGeometry padding, Color color, Decoration decoration, Decoration foregroundDecoration, double width, double height, BoxConstraints constraints, EdgeInsetsGeometry margin, Matrix4 transform, Widget child, Curve curve: Curves.linear, @required Duration duration })

açıklama

Animasyon şeklinde boyutunu değiştiren container oluşturur.

parametreler

 AnimatedContainer({
               Key key,
               AlignmentGeometry alignment, //hizalama
               EdgeInsetsGeometry padding, // Dekorasyonun içine yazmak için boş alan. Varsa, çocuk bu dolgunun içine yerleştirilir.
               Color color,
               Decoration decoration, //dekorasyon
               Decoration foregroundDecoration,// child önünde süslenecek dekorasyon.
               double width,
               double height,
               BoxConstraints constraints,// Çocuğa uygulanacak ilave kısıtlamalar.
               EdgeInsetsGeometry margin,// Dekorasyonu ve çocuğu çevrelemek için boş alan.
               Matrix4 transform, // Kabı boyamadan önce uygulanacak dönüştürme matrisi.
               Widget child,// Çocuk widget
               Curve curve: Curves.linear, // ​​Bu kabın parametrelerini canlandırırken uygulanacak eğri.
               @required Duration duration // Bu kabın parametrelerinin canlandırıldığı süre.
        })

Bir cevap yazın