AnimatedContainer

AnimatedContainer

AnimatedContainer({Key key, AlignmentGeometry alignment, EdgeInsetsGeometry padding, Color color, Decoration decoration, Decoration foregroundDecoration, double width, double height, BoxConstraints constraints, EdgeInsetsGeometry margin, Matrix4 transform, Widget child, Curve curve: Curves.linear, @required Duration duration }) 

açıklama

Animasyon şeklinde boyutunu değiştiren container oluşturur.

parametreler

AnimatedContainer({
   Key key,
   AlignmentGeometry alignment, //hizalama
   EdgeInsetsGeometry padding, // Dekorasyonun içine yazmak için boş alan. Varsa, çocuk bu dolgunun içine yerleştirilir.
   Color color,
   Decoration decoration, //dekorasyon
   Decoration foregroundDecoration,// child önünde süslenecek dekorasyon.
   double width,
   double height,
   BoxConstraints constraints,// Çocuğa uygulanacak ilave kısıtlamalar.
   EdgeInsetsGeometry margin,// Dekorasyonu ve çocuğu çevrelemek için boş alan.
   Matrix4 transform, // Kabı boyamadan önce uygulanacak dönüştürme matrisi.
   Widget child,// Çocuk widget
   Curve curve: Curves.linear, // ​​Bu kabın parametrelerini canlandırırken uygulanacak eğri.
   @required Duration duration // Bu kabın parametrelerinin canlandırıldığı süre.
}) 

Bir cevap yazın