AnimatedBuilder

AnimatedBuilder

AnimatedBuilder({Key key, @required Listenable animation, @required TransitionBuilder builder, Widget child }) 

açıklama

Animasyon oluşturmak için genel amaçlı bir widget.

parametreler

AnimatedBuilder({
    Key key,
    @required Listenable animation,
    @required TransitionBuilder builder, //Animasyon her değer değiştirdiğinde çağrılır.
    Widget child //Oluşturucuya iletilecek alt widget öğesi.
}) 

Bir cevap yazın