Animasyon Widgetleri​

Animasyon Widgetleri

AnimatedContainer

Animasyon şeklinde boyutunu değiştiren container oluşturur.

AnimatedCrossFade

İki child arasında çapraz animasyon oluşturan widget.

Hero

Child widgeti hero yapan widget.

AnimatedBuilder

Animasyon oluşturmak için genel amaçlı bir widget.

DecoratedBoxTransition

Dekorasyonunun farklı özelliklerini canlandıran bir DecoratedBox ‘nun hareketli versiyonu.

FadeTransition

Bir widget’in opaklığını değiştirerek animasyon oluşturur.

PositionedTransition

child widgeti bir yerden diğerine taşıma animasyonu oluşturur.

RotationTransition

Bir widget’in rotasypnunu değiştiren animasyon oluşturur..

ScaleTransition

Ölçek değiştirebilen animasyon oluşturan widget.

SizeTransition

Kendi boyutunu ve kliplerini hareketlendirir ve childi hizalar.

SlideTransition

Bir widget’in konumunu normal konumuna göre hareketlendirir.

AnimatedDefaultTextStyle

Belirtilen stil değiştiğinde, belirli bir süre boyunca varsayılan metin stilini otomatik olarak değiştiren DefaultTextStyle’ın animasyonlu sürümü.

Bir cevap yazın