Flutter ile Android İletişimi​

Flutter ile Android İletişimi Önce genel mantığı özetleyip daha sonra adım adım anlatmayı daha yararlı buluyorum.Genel Bakış: Flutter katmanı ile native/android alt katmanı iletişimi dartın sunduğu MethodChannel(String benzersizkanaladı); sınfı ile…

Okumaya devam edin

Dart Mirror Kullanımı

Dart Mirror Kullanımı -Kullanılacak dart sayfa başına mirror kütüphanesi import edilir.import 'dart:mirrors';---Doğrudan kullanılabilen Fonksiyonlar -->>MirrorSystem currentMirrorSystem (): Halihazırdaki isolata bağlı bir MirrorSystem döndürür. MirrorSystem bir izolatın kütüphanelerinin yansımasını döndürür.InstanceMirror reflect…

Okumaya devam edin

Flutter sqflite Paket Kullanımı

Flutter sqflite Paket Kullanımı -Paket adresi : https://pub.dev/packages/sqflite -Uygulama için veritabanı oluşturur. -Çok büyük olmayan veriler uygulamanın yüklü olduğu cihazın belleğinde veritabanı dosyası şeklinde saklanır. -Bir veritabanında olan veri ekleme,…

Okumaya devam edin

Dart Future İşlemleri Kuralları

Dart Future İşlemleri Kuralları Asenkron-eşzamansız bir sonuca ihtiyaç duyulduğunda yani tamamlanması uzun sürüyor burada program akışını bekletmek istemiyorum şeklinde bir işlem var ise bu işlem iki şekilde gerçekleştrirlebilir. Program akışı…

Okumaya devam edin

Flutter nasıl kurulur?

Flutter nasıl kurulur? Önce flutter SDK' yı (Flutter uygulama geliştirme paketi) indirin.Tıklayın. Link çalışmadıysa resmi flutter sayfasından 1. maddenin altındaki flutter_windows_v..-stable.zip adli dosyayı bulup şuradan indirin. Bilgisayarınızda C diskinin altına src isimli…

Okumaya devam edin

Uygulamalar

Uygulamalar Flutter ile yazmış olduğunuz uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım Flutter Türkçe Uygulamalar Flutter Yabancı Uygulamalar Flutter Türkçe Uygulamalar Flutter Yabancı Uygulamalar flutter Resmi Site, Flutter Kullanan Büyük Şirketlerin…

Okumaya devam edin

Jenerikler(Generics)​

Türbağımsızlar(Generics) Generics dediğimiz şey aslında basittir. Anlamı türü daha sonra belirtilecek veri tipleri için kullanılan bir kavramdır yani genel veri tipi alır anlamındadır türden bağımsızlar da denebilir. Dart'daki türbağımsızlar(Generics) varsayılan…

Okumaya devam edin

Sınıflar

Sınıflar Dart nesne yönelimli bir dildir. class(Sınıflar), interface(arayüzler), vb. gibi nesne yönelimli programlama özelliklerini destekler. OOP açısından bir sınıf, nesne oluşturmak için bir şablondur. Bir sınıf, nesne için bir şablondur.…

Okumaya devam edin

Fonksiyonlar​

Fonksiyonlar​ Fonksiyonlar eylemleri temsil eder.Sınıf içerinde tanımlanan fonksiyonlar metod olarak isimlendirilirler.Tanımlama: ornekfonksiyon() { } void ornekfonksiyon2() { //ifadeler } Çağırma: ornekfonksiyon(); Örnek: void main() { print(test()); } String test() {…

Okumaya devam edin

Hata Yönetimi

Hata(İstisna) Yönetimi trycatchfinally try catch finally Try : Hatayı yakalar. Bir hataya neden olabilecek kodlar bu blok içine yazılır. Burada bir hata/istisna meydana geldiğinde catch bloğu çalışır.on: Hata tipi belirtilmesi gerektiğinde…

Okumaya devam edin

Dallanma, Kesme İfadeleri

Dallanma, Kesme İfadeleri breakcontinuereturn break break : bırak yaa :). Bir döngüde break kullanılması, programın döngüden çıkmasına neden olur. break döngüden çık anlamına gelir. Kural: break ın içinde bulunduğu ilk…

Okumaya devam edin

Kontrol Akış İfadeleri​

Kontrol Akış İfadeleri​ if – elseswitch – caseforforEachdo-whileWhile if – else Kısaca hangi if() içindeki şart true ise sadece o blok çalışır ve if ten çıkılır, true  değilse yani false…

Okumaya devam edin

Operatörler

Operatörler a. Mantıksal  (!ifade, &&, ||)b. Sayısal     (+, – , -deger, *, /, ~/, %)                           …

Okumaya devam edin

Dart

Dart Veri Tipleri numbersstringsbooleanslistsmaps runessymbols Devam Operatörler MantıksalSayısalEşitlik ve İlişkiselTür TestAtama Devam Kontrol Akış İfadeleri if – elseswitch – caseforforEachdo-whileWhile Devam Dallanma, Kesme İfadeleri breakcontinuereturn Devam Hata Yönetimi trycatchfinally Devam final,…

Okumaya devam edin

Kaynaklar

Kaynaklar Flutter ve Dart konusunda emek veren tüm türkçe içerik üreticilerine içtenlikle teşekkürler...Flutter ve Dart konusunda yazmış olduğunuz makale, video yada uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım. Flutter Türkçe Kaynaklar…

Okumaya devam edin

TextFormField

TextFormField TextFormField ({ key, controller, obscureText, decoration, validator, keyboardType, onSaved,... }) açıklama Bir TextField içeren bir FormField tir.Kullanıcının metin girişi yaptığı kutu/alan. Parametreler var _TextFormFieldKey = GlobalKey(); // atamayı bu…

Okumaya devam edin
KAPAT