Bütünsel Yaklaşımla Flutter Firebase FirebaseAuth İşlemleri

1.FirebaseAuth BÇ: [crayon-5eda925b1a1dc567570912/][/crayon] [crayon-5eda925b1a1f4200244975/][/crayon] 1. FirebaseAuth BÇC: firebase oturumunu yöneten ana sınıftır.FirebaseAuth sınıfı bir kullanıcının oturum açıp amadığını, oturum durumunu dinlemeyi, oturum açma yöntemlerinin listesini, oturumu anonim, eposta ve şifreyle, google, facebook gibi üçüncü taraf   sağlayıcılarla,cözel bir jetonla, eposta ve oturum açma linkiyle oturum açmayı,oturumun sıfırlanmasını, telefonla doğrulanmasını ve oturumun kapatılmasını sağlayan yöntemler içeren   firebase oturumunu yöneten sınıftır. 2.EYKPT : FirebaseUser 2. FirebaseUser BÇ: [crayon-5eda925b1a210567004890/][/crayon] [crayon-5eda925b1a21f392875869/][/crayon] 2. FirebaseUser BÇC: firebase kullanıcısını temsil eden sınıftır.  FirebaseUser sınıfı bir firebase kullanıcısının verilerini(ham, metadata, kimlik jetonu,anonim olup olmadığı, epostası doğrulaması yapıp yapmadığı),  güncelleme işlemlerini( eposta, telno,parola,profil), doğrulama işlemlerini(doğrulama epostası gönderme,kmlik bilgileri ile kimlik doğrulama),  üçüncü taraf bağlantısı kurma,verileri yenileme, kullanıcıyı ayırma ve silme yöntemleri sunan firebase kullanıcısını temsil eden ana sınıftır. 3.EYKPT : AuthResult 3. AuthResult BÇ: [crayon-5eda925b1a237623580266/][/crayon] 3. AuthResult…

Okumaya devam edin Bütünsel Yaklaşımla Flutter Firebase FirebaseAuth İşlemleri

Motive Olamıyor musun?

 motivasyon... ilham alacağın kişi Steve Jobs değil Selçuk Bayraktar... https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=ee3fOexR1NE UEren Bali - Udemy Kuruluş Sürecini Anlatıyor https://www.youtube.com/watch?v=FU8biJ-AD_o Tayfun Erbilen- Bu adam kıyıdan köşeden mutlaka hayatınıza dokunmuştur biraz deli kodlar…

Okumaya devam edin Motive Olamıyor musun?

Bütünsel Yaklaşımla(BPPB) Flutter Firebase İşlemleri​

Bütünsel Yaklaşımla(BPPB) Flutter Firebase İşlemleri not: bu makalede sıkça geçen BPPB(Bütünsel yaklaşım) bir önermedir. Kendi çıkarımlarımdan oluşturduğum kavramsallarştırmalar içerir.Bütünsel yaklaşım..Bütünden Parçaya - Parçadan Bütüne (BPPB):Bütünsel yaklaşım(BPPB) mevcut durumun bir manzarasını…

Okumaya devam edin Bütünsel Yaklaşımla(BPPB) Flutter Firebase İşlemleri​

Farklı Şeyler Serisi : 2 – Kodlarken dinlersen…​

Farklı Şeyler Serisi : 2 - Kodlarken dinlersen... https://www.youtube.com/watch?v=msPXVzEoQdAhttps://www.youtube.com/watch?v=j1Ck42-_btYhttps://www.youtube.com/watch?v=_VONMkKkdf4https://www.youtube.com/watch?v=9Zq0t2Stpcwhttps://www.youtube.com/watch?v=8TLui7qhUco

Okumaya devam edin Farklı Şeyler Serisi : 2 – Kodlarken dinlersen…​

Flutter State Yönetimine Giriş

Flutter State Yönetimine Giriş Flutter ince bi katman kutulardan oluşmuş bir makyaj aslında. Altta işler olur biter en son flutter motoru bu yeni durumu mayajlayarak(şık widgetler ile) yansıtır. Burada yansıtılacak…

Okumaya devam edin Flutter State Yönetimine Giriş

GPlayAnalitic v.1.0 -(Phyton)

GPlayAnalitic, hangi uygulamayı yapmalıyım yada trend uygulamalar neler gibi sorulara cevap olması amaçıyla yazdığım deneysel bir çalışmadır. girilen anahtar kelime için gplay store de arama yapar ve bulunan sonuçların foto…

Okumaya devam edin GPlayAnalitic v.1.0 -(Phyton)

Flutter ile Android İletişimi​

Flutter ile Android İletişimi Önce genel mantığı özetleyip daha sonra adım adım anlatmayı daha yararlı buluyorum. Genel Bakış: Flutter katmanı ile native/android alt katmanı iletişimi dartın sunduğu MethodChannel(String benzersizkanaladı); sınfı…

Okumaya devam edin Flutter ile Android İletişimi​

Dart Mirror Kullanımı

Dart Mirror Kullanımı -Kullanılacak dart sayfa başına mirror kütüphanesi import edilir.import 'dart:mirrors';---Doğrudan kullanılabilen Fonksiyonlar -->>MirrorSystem currentMirrorSystem (): Halihazırdaki isolata bağlı bir MirrorSystem döndürür. MirrorSystem bir izolatın kütüphanelerinin yansımasını döndürür.InstanceMirror reflect…

Okumaya devam edin Dart Mirror Kullanımı

Flutter sqflite Paket Kullanımı

Flutter sqflite Paket Kullanımı -Paket adresi : https://pub.dev/packages/sqflite -Uygulama için veritabanı oluşturur. -Çok büyük olmayan veriler uygulamanın yüklü olduğu cihazın belleğinde veritabanı dosyası şeklinde saklanır. -Bir veritabanında olan veri ekleme,…

Okumaya devam edin Flutter sqflite Paket Kullanımı

Flutter Shared Preferences(Paylaşılan Tercihler) Kullanımı

Flutter Shared Preferences(Paylaşılan Tercihler) Kullanımı -Paket adresi : https://pub.dartlang.org/packages/shared_preferences-Uygulama kapatıldığında uygulama ayarlarını anahtar değer çifti şeklinde saklamaya olanak sağlar.-Paylaşılan Tercihler XML formatında saklanır.-Uygulamayı kaldırmak yada ayarlardan uygulama verilerini silmek o…

Okumaya devam edin Flutter Shared Preferences(Paylaşılan Tercihler) Kullanımı

Dart Future İşlemleri Kuralları

Dart Future İşlemleri Kuralları Asenkron-eşzamansız bir sonuca ihtiyaç duyulduğunda yani tamamlanması uzun sürüyor burada program akışını bekletmek istemiyorum şeklinde bir işlem var ise bu işlem iki şekilde gerçekleştrirlebilir. Program akışı…

Okumaya devam edin Dart Future İşlemleri Kuralları

Dart Nesne Tabanlı Programlama Kuralları

Dart Nesne Tabanlı Programlama Kuralları Dart Sınıf Kavramı Kuralları : 1. Hiç constructor yazılmaz ise varsayılan constructor Sinifadi() dır. 2. Şayet bir constructor yazılmış ise varsayılan constructor "Sinifadi();" devre dışı…

Okumaya devam edin Dart Nesne Tabanlı Programlama Kuralları

Flutter nasıl kurulur?

Flutter nasıl kurulur? Önce flutter SDK' yı (Flutter uygulama geliştirme paketi) indirin.Tıklayın. Link çalışmadıysa resmi flutter sayfasından 1. maddenin altındaki flutter_windows_v..-stable.zip adli dosyayı bulup şuradan indirin. Bilgisayarınızda C diskinin altına src isimli…

Okumaya devam edin Flutter nasıl kurulur?

Nedir şu sevdiğimi Flutter ne işe yarar?

Nedir şu sevdiğimi Flutter, ne işe yarar? "Basitlik zerafettir"den şey ederek zarifçe olmasa da basitçe anlatmaya çalışacağım (anlayabildiğim kadarıyla) kusurum olursa affola ..Şimdi bir ihtiyaçtan hasıl olan bir nedenle ya…

Okumaya devam edin Nedir şu sevdiğimi Flutter ne işe yarar?

Uygulamalar

Uygulamalar Flutter ile yazmış olduğunuz uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım. Listedeki türk geliştiricilerin uygulamalarına yüksek puan verip yorum yapabilir bu sayede store de üst sıralarda görünmesine yardımcı olabilirsiniz.not: yeni…

Okumaya devam edin Uygulamalar

Sınıflar

Sınıflar Dart nesne yönelimli bir dildir. class(Sınıflar), interface(arayüzler), vb. gibi nesne yönelimli programlama özelliklerini destekler. OOP açısından bir sınıf, nesne oluşturmak için bir şablondur. Bir sınıf, nesne için bir şablondur.…

Okumaya devam edin Sınıflar

Fonksiyonlar​

Fonksiyonlar​ Fonksiyonlar eylemleri temsil eder.Sınıf içerinde tanımlanan fonksiyonlar metod olarak isimlendirilirler.Fonksiyonların iki tip parametre alım şekli vardır. Sınıfların Cunstructor leride bir fonksiyondur. Parametre kullanım kuralları sınıfların Constructorleri için de geçerlidir.@required…

Okumaya devam edin Fonksiyonlar​